Historie

Neorenesanční budova Château Savoy, postavená v letech 1899 - 1890 podle návrhu Josefa Rydrycha, vznikla v blízkosti původního řetězového mostu, na místě malostranských domků, které stávaly v těsném sousedství raně gotického kostela svatého Jana na Prádle – jedné z nejstarších dochovaných gotických staveb Malé Strany.

Důležitým impulzem pro urbanistickou změnu původní podoby této části města v polovině 19. století byla výstavba řetězového mostu císaře Františka I. – spojnice Malé Strany a Starého Města.

Díky tomu zde vznikl nový, významný bulvár, nazvaný na počest hraběte Karla Chotka Chotkova třída, dnes Vítězná. Ve Vítězné ulici a jejím okolí pak rychle vyrůstaly osobité pozdně klasicistní činžovní domy. 

Vyhledat byt
 
 
zpět